Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi feladatok, önkormányzat és szervei költségvetésének, zárszámadásának elkészítése, kontírozás, könyvelés, statisztikai jelentések készítése, adatszolgáltatás, gazdasági események előkészítése, adminisztrálása ASP rendszerben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Önkormányzati ASP rendszerben szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Közigazgatásban, önkormányzati hivatalnál szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Szikszói helyismeret
 •       Közigazgatási alapvizsga megléte
 •       Jó kommunikációs képesség
 •       Pontos, precíz munkavégzés
 •       Kiváló együttműködő készség
 •       Önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Részletes szakmai önéletrajz
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •       Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető nyújt, a 46/596-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1081/2018. , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.
 •       Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt a polgármester jóváhagyásával. A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Szikszó Város honlapja – 2018. április 23.
 •       Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2018. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.