Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal építési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012(XI.8.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építés hatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történő előkészítése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával, a szükséges eljárási cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle, stb.)

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015(V.29.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő kikötésének vállalása
 • Főiskolai szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség, vagy egyetemi szintű építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség vagy ezekkel egyenértékű elismert szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szervnél szerzett – legalább 1-3 év tapasztalat,
 • Önállóság, pontos, precíz munkavégzés,
 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,
 • Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék
 • 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czentye Dóra nyújt, a 46/596-450 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/131-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építési ügyintéző.
 • Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt, a polgármester jóváhagyásával. A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szikszó Város honlapja – 2019. január 17.
 • Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2019. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.