Szikszó Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet iskolavédőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű előreláthatólag 2021. május 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Bethlen G. u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3) NM rendeletben meghatározott iskolavédőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, védőnő,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Kamarai tagság
• Érvényes működési engedély
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• védőnői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• Önállóság, pontos, precíz munkavégzés
• Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés
• szikszói helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes, fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• működési nyilvántartási kártya másolata
• MESZK tagsági kártya másolata
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 46/596-449 -os telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ./213-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: iskolavédőnő.
• Személyesen: Szikszó Város Önkormányzata Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.