Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 111.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása a hivatal köztisztviselői, dolgozói tekintetében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, döntések meghozatala, valamint egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetem, főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szervnél szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Szikszói helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajt
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megigénylésének igazolása
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sváb Antal polgármester nyújt, a 46/596-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/2673-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 83.§ b) pontja alapján Szikszó város polgármestere, Hernádkércs község polgármestere, Nagykinizs község polgármestere és Szentistvánbaksa község polgármestere dönt lakosságszám-arányos többségi szavazással. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szikszó Város honlapja – 2019. december 2.
 • Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

- Hirdetés -