Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása; önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátása; önkormányzati vagyonkezeléssel és vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok ellátása; közutakkal kapcsolatos feladatok; nyilvántartások vezetése; önkormányzat intézményeiben végzett műszaki fenntartási munkák végzéséhez segítség nyújtása az intézményvezetőknek, az elvégzett munkák ellenőrzése. Műszaki igazgatási feladatok- hatályos jogszabályok szerinti- ellátása. Pályázatok megvalósításának műszaki koordinálása, ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015(V.29.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, műszaki végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önállóság, pontos, precíz munkavégzés,
 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,
 • Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék
 • 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czentye Dóra nyújt, a 46/596-450 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/134-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt, a polgármester jóváhagyásával. A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szikszó Város honlapja – 2019. január 17.
 • Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2019. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.