Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ – Szikszó a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ  Család-és gyermekjóléti központ szociális diagnózis felvételi esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szociális diagnózis készítése az Szt. 64/A § szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       magyar állampolgár
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Főiskola, szociálpedagógus vagy szociális munkás,
 •       szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       szikszói járáshoz tartozó települések helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
 •       nyelvvizsga bizonyítvány
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •       pályázó nyilatkozata miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 •       pályázó nyilatkozata miszerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 •       pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pongrácz Péterné Lengyel Andrea nyújt, a 30/830-99-55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ – Szikszó címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózis felvételi esetmenedzser.
 •       Elektronikus úton Pongrácz Péterné Lengyel Andrea részére a szikszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 29.