Szikszó Város Önkormányzata képviselő testülete egyházi hitépítői tevékenységéért, a  Szikszói  Református Egyház áldozatos vezetésért,  Szikszó Városa közösségért végzett munkájáért  Csomós Jánosné tiszteletes asszonynak díszpolgári címet adományozott.

Az elismerést Füzesséri József Szikszó polgármestere adta át Szikszón a december 21-én rendezett adventi kórushangversenyen.

Csomós Jánosné  27 évvel ezelőtt szeretett férjével, lelkész társával a nagytiszteletű Csomós János tiszteletes úrral, későbbi esperes úrral,  a szikszóiak számára csak templomépítőként tisztelt  református lelkésszel  és két  gyermekével  érkezett  Pácinból Szikszóra.  Karácsony előtt öt nappal.  A férje az  első prédikációjában így beszélt: “Olyan távolságról érkeztünk, mint Mária és József. Názáret és Betlehem között kb. 100 km a távolság. Szikszó és Pácin között is 100km van. Aznap vastag hó borította be a földet, így nem volt visszafelé út.”

A Szikszóra érkezésük nemcsak a saját, de Szikszó életét is megváltoztatta. Hiszen Csomós Jánosnak, feleségének és családjának nagy feladatot adott az Úr. A templom annyira lepusztult, életveszélyes állapotban volt, hogy 1993-ban húsvét előtt hatóságilag bezárták. 1992-ben létrehozták a Szikszói Református Templomért Alapítványt és ember feletti munkával, a közösség összefogásával megépült a templom, hogy ma is otthona legyen a református közösségnek. Ebben a munkában Csomós János mellett nemcsak az Úr állt, hanem szeretett felesége, akit mindig Katócskának  nevezett.

Szikszó város díszpolgára lett Csomós Jánosné református lelkészasszony

Közös énekléssel zárult a szikszói kórusok hagyományos adventi koncertje az Inkubátorházban december 21-én. A karácsonyi dallamok előtt Füzesséri József polgármester úr Csomós Jánosné református lelkészasszonyt Szikszó város díszpolgára címmel tüntette ki.

Közzétette: SIXO TV – 2018. december 26., szerda

Csomós Jánosné Katócska a román határ melletti csengerújfalui  protestáns család első gyermekeként  beleszületett a református egyházba. Anyai és apai ágon is a felmenői között presbiterek és gondnokok voltak. A szigorú protestáns neveltetése mégsem vitte azonnal a teológiára, mert a csengeri gimnáziumban a kémiát érezte magához  közel. Mivel az érettségi után nem vették fel az egyetemre Debrecenben a Biogalban kezdett el dolgozni, Az ottani lét, az emberek egymással való viselkedése adta meg az igazi útját, Isten, az egyház és az emberek szolgálatát. A teológia elvégzése után Turistvándiban végezett lelkészi munkát, itt érte szeretett férje érdeklődése iránta, amely házassággal  és közös szolgálattal végződött.

Szikszó azonban nemcsak örömöt, hanem gyászt is hozott a család életébe. 2003-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Csomós János. Nemcsak  Katócska, a gyerekek, hanem az egyházközösség is árván maradt.  Ahogy visszaemlékszik  azokra az időkre a  Szentírásban leírtak vezényelték “Az én erőm erőtlenség által végeztetik el!”  Az Isten megerősítette őt, nagyon sokan mellé álltak, támogatták, amiért ma is nagyon hálás.

A Szikszói Református Egyház tiszteletes asszony vezetésével évről évre gyarapodik, fejlődik. A Csomós János által alapított Református Kórus ma is szerető közösség, az úr szolgálatában áll . Ma már lelkes gyerekkórus is gazdagítja a közösséget. Évről, évre beruházások sora teszi szebbé a templomot és a környezetét a pályázatoknak és az adakozásoknak köszönhetően.

Füzesséri József, Szikszó polgármester az átadó ünnepségen megköszönte Szikszó Önkormányzata nevében köszönöm a 27 éves munkát. A  közösségépítő, példamutató tevékenységet, közös munka örömére, a felelősségvállalásra, az emberi szeretetre.  A jókívánságaiban szerepelt az is, hogy bízik benne, hogy Csomós Jánosné a  jövőben is gazdagítja  majd a  hívek közösségét és Szikszó egész városát.