Nyílt testületi ülést tartott Szikszó város képviselő-testülete november 27-én. A nyilvános ülést Sváb Antal polgármester úr nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a tervezett napirendi pontokat.

A testületi ülés napirendi pontjai a következők voltak:

 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
 2. Beszámoló a köztemető üzemeltetőjének 2019. évben végzett tevékenységéről
 3. A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
 4. A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása
 5. A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évre engedélyezett csoportlétszámának módosítása
 6. A Védőnői Szolgálat 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadása
 7. Beszámoló a ZTR Kft. gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elvégzett tevékenységéről
 8. A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2019. évben végzett munkáról
 9. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság beszámolója a 2019. évben végzett munkáról
 10. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója a 2019. évben végzett munkáról
 11. A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkáról
 12. Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
 13. 2020 évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
 14. A helyi adókról szóló 16/2015. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 15. Döntés rövid lejáratú hitel igénybevételével kapcsolatban
 16. Döntés a polgármester részére megkötött életbiztosítással kapcsolatban
 17. Döntés önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatban
 18. Kezesség vállalás TURUL Kft. vízdíj tartozására vonatkozóan
 19. Döntés a Szikszó belterület 2107 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondásról
 20. Döntés az önkormányzat tulajdonában Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 21. szám alatti bérlakás „szükséglakásként” történő bérbeadásának utólagos jóváhagyásáról
 21. Döntés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel történő bérleti szerződés módosításával kapcsolatban
 22. Döntés a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban közigazgatási szünet elrendeléséről
 23. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása /Az előterjesztés 2019. november 25. napján (hétfőn) kerül kiküldésre./
 24. Döntések közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban/Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra./

(A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázatok eredményének megállapítása napirendi pont Mező István javaslatára átkerült a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok közé)

A nyílt ülést közmeghallgatás követte, ahol a lakosság kérdéseire válaszoltak az illetékesek. Felmerült többek között a város utcáinak és a nem megfelelő vízelvezetés problémája, illetve az jövőben készülő új focipálya áthelyezésének kérdése. A fórumon részt vett Virányiné Szabó Zsuzsa, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kirendeltségének vezetője és Nagyné Szűcs Katalin projektvezető, akik a Szikszóra tervezett összesen négy, egyenként tizenkét férőhelyes lakásotthon építésével kapcsolatban tájékoztatták a lakosságot.

A testületi ülés teljes videós anyagát november 28-án 16:00-tól az alábbi linken tekinthetik meg.

- Hirdetés -