Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde kisgyermeknevelő-gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.09.03.-2020.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Bölcsődei nevelés, gondozás. A helyi nevelési program alapelvei szerint és az éevényben lévő módszertani elvek alapján gondozza és neveli a rábízott gyermekeket. Elősegíti harmonikus testi-lelki fejlődésüket.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatáokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, Felsőfokú vagy középfokú szakképesítés, csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó OKJ-s szakképesítés

Elvárt kompetenciák: Jó kommunikációs és kapcsolatteremtési készség, bölcsődei módszerek magas szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, Szakmai önéletrajt, Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. szeptember 3. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Piskótiné Gyöngyösi Ivetta részére az ovoda@szikszoovoda.t-online.hu e-mail címen

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.