Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa községek közigazgatási területére 2019. március 31. 2019. április 20. közötti időszakra az Encsi Járási Hivatal legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendel el a következők szerint:

Ebzárlat:

  • tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
  • kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
  • a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

  • vadászebek,
  • a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
  • a katasztrófa-mentő ebek,
  • a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

A rókák orális immunizálása 2019. évi tavaszi kampány keretében történő ebzárlat elrendelése az adott település kijelölt helyszínére és időpontjára szervezett, ún. összevezetéses oltás megtartását fentnevezett időszak vonatkozásában nem tiltja.

Legeltetési tilalom:

a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,

bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos.

– az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

A fentieket az állattartók részére a helyben szokásos módon közhírré kell tenni.

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz címzett (3525 Miskolc, Városház tér u. 1.) de hatóságomhoz (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 3860 Encs, Bem J. u. 5.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint, amennyiben az ügyfél gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság, úgy elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézésre a https://tarhely.gov.hu elektronikus ügyintézési felületen keresztül van lehetősége.

Határozatom véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

INDOKOLÁS

A fentiek szerint határoztam, mert a NÉBIH elnökhelyettesétől kapott tájékoztatás szerint a rókák (és más vadonélő ragadozók) veszettség elleni orális immunizálását Borsod-Abaúj-Zemplén Megye teljes területén történik 2019 március 31. és. április 3. közötti időszakban.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20) FVM rendelet 8. §. (5) bekezdése értelmében az érintett területeken a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig legeltetési tilalmat és ebzárlatot kell elrendelni.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés s)-t) pontjai, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. §. (5) bekezdése és a 18. § (3) bekezdés a) pontja alapján hoztam meg.

A határozat fellebbezésre való tekintet nélküli, járványügyi intézkedésként való végrehajtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (1) bekezdései figyelembevételével rendeltem el.

A fellebbezés jogáról és annak módjáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 116. § és 118. §-ai, valamint a 383/2016. (XII.2) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. § (1) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Krusóczkiné dr. Bodnár Zita
járási főállatorvos/osztályvezető