Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2019/2020. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.

I. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA képzésben résztvevők számára.

II. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.

III. Kategória: középiskolai képzésben résztvevők számára.

A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím. (Igazolása a lakcímkártya másolatával.)
Középiskolásnak az tekintendő, aki a középiskola 9. évfolyamát elkezdte. (Aki ettől fiatalabb, az középiskolába járó, általános iskolás korúnak minősül.)

A pályázat díjazása:
I. Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000.-Ft./hó.
II. Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.
III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.
Szikszó Város Képviselő-testülete különdíjat adhat annak a pályázónak, aki erre a pályázatra benyújtotta a kérelmét és tanulmányi eredménye, valamint közösségi munkája, vagy Szikszó város érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége alapján különdíjban részesíthető.
Bírálati szempontok kategóriánként:
1. A 2018/2019 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. Az index eredményeinek, középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó. A felsőoktatásban I. évfolyamot kezdők utolsó éves középiskolai bizonyítványuk eredményével a III. Kategóriában indulhatnak.
2. A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén országos vagy megyei tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények prezentálása. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.
3. A pályázó tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként, elismeréseként
kapott elismerés (ugyanazon teljesítmény csak egyszer vehető figyelembe a pontozásnál). Államilag elismert nyelvvizsga. Több nyelvvizsga esetén minden nyelvvizsga értékelendő.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

Értékelés: Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.
– I. – II. Kategória/1.:
4,0 tanulmányi átlag – 5 pont,
4,2 tanulmányi átlag – 6 pont,
4,4 tanulmányi átlag – 7 pont,
4,6 tanulmányi átlag – 8 pont,
4,8 tanulmányi átlag – 9 pont,
5,0 tanulmányi átlag – 10 pont,
a kerekítés szabályai szerint.

– III. Kategória/1.:
4,5 tanulmányi átlag – 5 pont,
4,6 tanulmányi átlag – 6 pont,
4,7 tanulmányi átlag – 7 pont,
4,8 tanulmányi átlag – 8 pont,
4,9 tanulmányi átlag – 9 pont,
5,0 tanulmányi átlag – 10 pont,
a kerekítés szabályai szerint.

– I. – II. Kategória/2.:
részvétel intézményi TDK versenyen 2 pont,
intézményi TDK I. helyezés, további 2 pont,
részvétel az OTDK versenyen, további 2 pont,
OTDK I.-III. helyezés, további 2 pont,

– III. Kategória/2.:
részvétel megyei tanulmányi és sportversenyen 2 pont,
I.-III. helyezés – „ -, további 2 pont,
részvétel országos – „ -, további 2 pont,
V.-X. helyezés országos – „ – további 2 pont,
I.-V. helyezés országos – „ – további 4 pont.

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!
– I.-III. Kategória/3.:
intézményi elismerés 1 pont,
intézményen kívüli elismerés 1 pont,
alapfokú nyelvvizsga 1 pont,
középfokú nyelvvizsga 3 pont,
felsőfokú nyelvvizsga 5 pont
ECDL vizsga 2 pont

Kizárás:
A 2011/2012, a 2012/2013, a 2013/2014, a 2014/2015, a 2015/2016, a 2016/2017, 2017/2018 és a 2018/2019. tanévben díjazottak nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. október 31. (csütörtök) 16:00

Módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. Ruttkai Tímea
szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezetőnél és Juhász Lilla hatósági ügyintézőnél, az ügyfélfogadási idő szerint. A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását. A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.
A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi ülésen lesz.

A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára. Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.