Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szik-szó című önkormányzati lap főszerkesztői tisztségének betöltésére az alábbiak szerint:

A főszerkesztő egy személyben felelős a lap tartalmi, sajtóetikai követelményeknek megfelelő és időben történő negyedévenkénti megjelenéséért. A pályázat nyertese havonta bruttó 100.000.-Ft díjazásban részesül.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú iskolai végzettség
  • sajtóban, médiában való jártasság
  • jó szervezőkészség
  • átfogó, széleskörű szikszói helyismeret
  • a városért való elkötelezettség
  • a szikszói lakhely előnyt jelent

A pályázati program tartalmazza az újság tartalmi és szerkesztési elképzeléseit, valamint az alábbiakat:

– a főszerkesztő személyi adatait, szakmai önéletrajzát,

– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,

– a főszerkesztő erkölcsi bizonyítványát (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. július 2. (hétfő) 16:00

Módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban, Polgáriné Dsupin Dóra jegyzőnél.

A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi ülésen kerül sor.