Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ösztöndíj pályázatot ír ki szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára az alábbiak szerint:

„Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2018/2019. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.

 1. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA képzésben résztvevők számára.
 2. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.
 3. Kategória: középiskolai képzésben résztvevők számára.

 A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím. (Igazolása a lakcímkártya másolatával.)

 Középiskolásnak az tekintendő, aki a középiskola 9. évfolyamát elkezdte. (Aki ettől fiatalabb, az középiskolába járó, általános iskolás korúnak minősül.)

 A pályázat díjazása:

 1. Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000.-Ft./hó
 2. Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.
 3. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.

 Szikszó Város Képviselő-testülete különdíjat adhat annak a pályázónak, aki erre a pályázatra benyújtotta a kérelmét és tanulmányi eredménye, valamint közösségi munkája, vagy Szikszó város érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége alapján különdíjban részesíthető.

Bírálati szempontok kategóriánként:

 1. A 2017/2018 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. Az index eredményeinek, középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

A felsőoktatásban I. évfolyamot kezdők utolsó éves középiskolai bizonyítványuk eredményével a III. Kategóriában indulhatnak.

 1. A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén országos vagy megyei tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények prezentálása.

A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

 1. A pályázó tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként, elismeréseként kapott elismerés (ugyanazon teljesítmény csak egyszer vehető figyelembe a pontozásnál). Államilag elismert nyelvvizsga. Több nyelvvizsga esetén minden nyelvvizsga értékelendő.

A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

Értékelés:

 Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.

 • I.– II. Kategória/1.: 4,0    tanulmányi átlag                         5 pont,

                                      4,2           –  „  –                                    6 pont,

                                      4,4           –  „  –                                    7 pont,

                                      4,6           –  „  –                                    8 pont,

                                      4,8           –  „  –                                    9 pont,

                                      5,0           –  „  –                                  10 pont,

 a kerekítés szabályai szerint.

 • III. Kategória/1.:    4,5  tanulmányi átlag                     5 pont,

                                4,6         –  „  –                                6 pont,

                                4,7         –  „  –                                7 pont,

                                4,8         –  „  –                                8 pont,

                                4,9         –  „  –                                9 pont,

                                5,0         –  „  –                              10 pont,

          a kerekítés szabályai szerint.

 • I.– II. Kategória/2.:

        részvétel intézményi TDK versenyen                   2 pont,

        intézményi TDK  I. helyezés, további                  2 pont,

        részvétel az OTDK versenyen, további                2 pont,

        OTDK I.-III. helyezés, további                             2 pont,

 • III. Kategória/2.:

        részvétel megyei tanulmányi és sportversenyen     2 pont,

        I.-III. helyezés         –  „  -,         további                2 pont,

        részvétel országos   –  „  -,         további                2 pont,

       V.-X. helyezés országos – „ –    további                 2 pont,

       I.-V. helyezés országos   – „ –    további                 4 pont.

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!

 • I. -III. Kategória/3.:

       intézményi elismerés                                               1 pont,

       intézményen kívüli elismerés                                  1 pont,

       alapfokú nyelvvizsga                                              1 pont,

       középfokú nyelvvizsga                                           3 pont,

       felsőfokú nyelvvizsga                                             5 pont

 

     ECDL vizsga                                                          2 pont

Kizárás: A 2011/2012, a 2012/2013, a 2013/2014, a 2014/2015, a 2015/2016, a 2016/2017 és a 2017/2018 tanévben díjazottak nem vehetnek részt a pályázaton.

 A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 31. (SZERDA) 16:00

 Módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezetőnél, az ügyfélfogadási idő szerint.

A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.

A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.

A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi ülésen lesz.

A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.

Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.”

- Hirdetés -