Napirendi pontok:

Nyílt ülés:
1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázatok ünnepélyes átadása
Előterjesztő: polgármester

2./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester

3./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
Előterjesztő: alpolgármester

4./ A 133/2019.(IX.03.) K.T. határozat módosítása a Biztos Kezdet Gyerekházak fenntartó váltásáról
Előterjesztő: polgármester

5./Döntés a Szikszó, belterület 7 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester

6./ Döntés melegedő helyiségre vonatkozó bérleti szerződés megkötésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester

7./Döntések a SIXO Tender Kft. alapító okiratának módosításával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester

8./ A gyermekétkeztetés 2020. január 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjának megállapítása /Az előterjesztés 2019. december 16. napján (hétfőn) kerül kiküldésre./
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:
1./Döntés együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával kapcsolatban /Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra./
Előterjesztő: polgármester

– Egyebek

- Hirdetés -