Szikszó Város Önkormányzata a 86/2018.(V.03.) számú határozatával „Virágzó Szikszó” programot hirdet. „Az, hogy milyen környezetben élünk, nagyban meghatározza életünk minőségét is.” Ezen megfontolásból fogadta el Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Virágzó Szikszó” programot. A környezet- és természetvédelmi szemléletformálás – a környezeti nevelés, a szelektív hulladékgyűjtésre irányuló tevékenységeken kívül rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a lakosságot motiváljuk arra, hogy tisztán és rendezetten tartsa a közvetlen környezetét.

A programban valamennyi állandó szikszói lakos részt vehet, háztartásonként egy jelentkezési lap benyújtására nyílik lehetőség. Jelentkezni 2018. május 7. napjától 2018. június 30. napjáig lehetséges. A jelentkezési lapokat a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) portáján, illetve a város területén kihelyezett gyűjtődobozokba kérjük elhelyezni.

A program 2018. július 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig tart. A díjazottakról Szikszó Város Önkormányzata által létrehozott bíráló bizottság dönt 2018. október 5. napjáig. Az eredményhirdetés és a nyeremények átadása 2018. szeptember 30. után, ünnepélyes keretek között valósul meg.

A bíráló bizottság döntése alapján az első helyezett 100.000.-Ft, a második helyezett 50.000.-Ft, a harmadik helyezett 25.000.-Ft pénzjutalomban részesül. Minden résztvevő emlékként oklevelet kap tevékenysége elismeréseként. Az értékelést – helyszíni bejárással, kéthetente egy alkalommal – az értékelő bizottság kijelölt tagjai végzik el.

A verseny során az alábbi szempontok alapján történik az értékelés, pontozás:

A lakóházak előtti és körüli területek rendezettségét, tisztaságát, saját kialakítású kertet, ötletességet, parlagfű-mentességet, gondozott, parkosított, virágos portákat, az esztétikus összképet értékeli a független bizottság.

Az értékelés során az egyedi, ötletes kertészeti megoldásokra, valamint a környezettudatosság megjelenésére szentelünk figyelmet. A kert rendezettségén és szépségén kívül a növények fejlődése és gondozottsága is pontozásra kerül.

Jelentkezési lap letölthető itt.

- Hirdetés -